Hästförsäkran

Hästförsäkran

Sveriges Hästvänners Riksförbund-SHR

Hästägarförsäkran 2019

Skall av ryttaren/kusken avlämnas före avlastning på Tävlingsplatsen,

Undertecknad ryttare/kusk med häst........................................................................

Född...................Kön....................Ras...................................ev.id nr........................

Färg o tecken.............................................................................................................

Försäkrar härmed på heder o samvete att:

Hästen har under de senaste tre veckorna ,räknat från denna dag, icke visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom.

Hästen har under de senaste tre veckorna icke varit uppställd i stall där smittsam sjukdom mig veterligen förekommit.

På en klubbtävling är inte vaccination obligatoriskt.

Tänk på att det är bra om din häst är vaccinerad, det är den ovaccinerade hästen som kan bli sjuk.

Hästen under samma tid ej heller på annat sätt varit i kontakt med häst som såvitt känt kan misstänkas ha haft någon smittsam sjukdom.

Hästen är erforderligt tränad för deltagande i Nationella Hästrallytävlingar, samt i övrigt mig veterligen fullt frisk.

2019-07-26

..................................................................... .............................................................................. Namnteckning Namnförtydligande

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adress Telefon Mobil Bankgiro Organisations nummer

Torhult 3 0470/757170 0768355122 5043-8258 829502 583

342 53 Lönashult Hemsida. www.hastrally,com shr@hastrally.com