Styrelsen

 

 

 

 

 

 

Ordförande: Jeanette Eriksson

 

Lönashult

 

Sekreterare: Chatarina Henriksson

Ryssby

 

Kassör: Freddy Klarefelt

 

Lönashult

 

Vice Ordförande: Maria Karlsson

 

Urshult

 

Vice Sekreterare: Robin Lindström

 

Vislanda

 

Vise Kassör: Tommy Lindström

 

Ryssby

 

Ledamot: Ramona Axelsson

 

Vislanda

 

Ledamot:

 

 

 

Ordf.valberedningen: Ture Petersson

 

Lönashult

 

Revisor: Ture Petersson

Lönashult

 

Vice Revisor:

 

Suppleant.

Urshult

 

Suppleant.

 

Arbetsdag

Styrelse möte 22 Nov 2018.ca: kl-18.00. Hemma hos Ramona o Robin Vislanda

jeanettee@telia.com

Och vi får tacka till alla som ringde eller E-maila att dom kom eller inte kunde komma..

 

Vi vill veta senast 3 daagr innan om du kan komma maila jeanettee@telia.com

.

 

 

 

Styrelsemedlemmarläs sensate mötes protokollet här.

 

Styrelseinfo

 

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva

antalet ledamöter, tjänstgörande suppleanter

inräknade, är närvarande

 

Frågor och svar om årsmötet i ideella föreningar

 

Stadgarna brukar vara så utformade att det inte finns något minimiantal medlemmar som måste vara närvarande för att årsmötet ska vara beslutsmässigt.

Om det är så i ert fall, så räcker det med att det finns en medlem närvarande för att årsmötet ska genomföras.

Om detta händer trots att mötet är väl utlyst så är föreningen inte särskilt livskraftig, utan bör antingen ryckas upp eller läggas ner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen i Sveriges Hästvänners Riksförbund-SHR