Hästförsäkran

                   


 

Sveriges Hästvänners Riksförbund-SHR

 

Hästägarförsäkran 2023

 

Skall  av ryttaren/kusken avlämnas före avlastning på Tävlingsplatsen,

Undertecknad ryttare/kusk med häst........................................................................

Född...................Kön....................Ras...................................ev.id nr........................

Färg o tecken.............................................................................................................

Försäkrar härmed på heder o samvete att:

Hästen har under de senaste tre veckorna ,räknat från denna dag, icke visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom.

Hästen har under de senaste tre veckorna icke varit uppställd i stall där smittsam sjukdom mig veterligen förekommit.

Vi vill också försäkra oss om att du som ryttare o kusk nu under Corona inte kommer hit med förkylnings symtom

På en klubbtävling är inte vaccination obligatoriskt.

Tänk på att det är bra om din häst är vaccinerad, det är den ovaccinerade hästen som kan bli sjuk.

Hästen under samma tid ej heller på annat sätt varit i kontakt med häst som såvitt känt kan misstänkas ha haft någon smittsam sjukdom.

Hästen är erforderligt tränad för deltagande i Nationella Hästrallytävlingar, samt i övrigt mig veterligen fullt frisk.

2023-07-21

.Namnteckning....................................................................    .................................................                                                                                                                               Namnförtydligande

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Adress                      Jeanette             Freddy              Bankgiro          Organisations nummer

  Torhult 3                  0768355122     0768355121     5043-8258           829502 583 

342 53 Lönashult              Hemsida.  www.hastrally,com       shr@hastrally.com