Hästförsäkran

  Hästförsäkran

                                              Sveriges Hästvänners Riksförbund-SHR

 

Hästägarförsäkran 2021

 

Skall  av ryttaren/kusken avlämnas före avlastning på Tävlingsplatsen,

Undertecknad ryttare/kusk med häst........................................................................

Född...................Kön....................Ras...................................ev.id nr........................

Färg o tecken.............................................................................................................

Försäkrar härmed på heder o samvete att:

Hästen har under de senaste tre veckorna ,räknat från denna dag, icke visat några tecken som               kan tyda på smittsam sjukdom. Gäller även ryttare o kusk

Hästen har under de senaste tre veckorna icke varit uppställd i stall där smittsam sjukdom mig      veterligen förekommit. Gäller även ryttare o kusk

På en klubbtävling är inte vaccination obligatoriskt.

Tänk på att det är bra om din häst är vaccinerad, det är den ovaccinerade hästen som kan bli sjuk.

Hästen under samma tid ej heller på annat sätt varit i kontakt med häst som såvitt känt kan misstänkas    ha haft någon smittsam sjukdom. Gäller även ryttare o kusk

Hästen är erforderligt tränad för deltagande i Nationella Hästrallytävlingar, samt i övrigt mig veterligen     fullt frisk.

2021-07-23

.....................................................................    ..............................................................................  Namnteckning                                                  Namnförtydligande

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Adress                      Telefon               Mobil                Bankgiro          Organisations nummer

  Torhult 3                  0470/757170      0768355122     5043-8258           829502 5830 

342 53 Lönashult              Hemsida.  www.hastrally,com       shr@hastrally.com