Styrelsen 


Ordförande: Jeanette Eriksson


Lönashult


Sekreterare: Chatarina Henriksson

Ryssby


Kassör: Freddy Klarefelt 


Lönashult


Vice Ordförande: Maria Karlsson


Urshult


Vice Sekreterare: Robin Axelstrom


Vislanda


Vise Kassör: Tommy Lindström


Ryssby


Ledamot:  Ramona Axelstrom


Vislanda


Ledamot:  Amanda Järvinen/Eriksson

BjörklingeOrdf.valberedningen: Ture Petersson                                                                                      


Lönashult


Revisor:  Ture Petersson

Lönashult


Vice Revisor:


Suppleant. Mats Klarefelt

Vislanda


Suppleant.


Arbetsdag

 

 Årsmöte  å StyrelsemöteTorhult 3 i Lönashult  1-3 2020 kl:16,00                                                                            jeanettee@telia.com

                                   

Och vi får tacka till alla som ringde eller E-maila att dom kom eller inte kunde komma..

 


  Vi vill veta senast 3 dagar innan om du kan komma maila jeanettee@telia.com 

.
Styrelsemedlemmarläs sensate mötes protokollet här.


StyrelseinfoStyrelsen är beslutsmässig då minst halva

antalet ledamöter,                                                                                                                                                          tjänstgörande suppleanter

inräknade, är närvarande


Frågor och svar om årsmötet i ideella föreningar


 Stadgarna brukar vara så utformade att det inte finns något minimiantal medlemmar som måste vara närvarande för att årsmötet ska vara beslutsmässigt.

Om det är så i ert fall, så räcker det med att det finns en medlem närvarande för att årsmötet ska genomföras.

Om detta händer trots att mötet är väl utlyst så är föreningen inte särskilt livskraftig, utan bör antingen ryckas upp eller läggas ner

  

 

Styrelsen i Sveriges Hästvänners Riksförbund-SHR